పెట్రోల్ రేట్లు పెంపునకు వ్యతిరేకంగా గూడూరులో ఎడ్ల బండి నడుపుతూ నిరసన