పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలని విశాఖలో రాస్తారోకో