పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరల పెంపునకు నిరసనగా తిరుపతిలో రాస్తా రోకో