తిరుప‌తిలో సిపిఎం ప్రాంతీయ‌వ‌ర్క్ షాపులో మాట్లాడుతున్న రాష్ట్ర కార్య‌ద‌ర్శి పి.మ‌ధు