కొవ్వాడలో అణువిద్యుత్ ప్లాంట్ వద్దు..

Event details

కొవ్వాడలో అణువిద్యుత్ ప్లాంట్ వద్దు..
Date & time 2016-07-17 00:00:00
Venue కొవ్వాడలో అణువిద్యుత్ ప్లాంట్ వద్దు అంశంపై జాతీయ సెమినార్ 10 గం||ల నుండి సా|| 4 గం||ల వరకు బిఆర్ అంబేద్కర్ అసెంబ్లీ హల్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ,సిరిపురం ,విశాఖ ముఖ్య అతిధి : కామ్రేడ్ ప్రకాష్ కారత్ (సిపిఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు )
Open to
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation
Organisation Details