కమ్యూనిస్టు పార్టీలపై జెసి దివాకర్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ అనంతపురంలో నిరసన ర్యాలీ