ఏ.కొండూరు కిడ్నీ బాధితుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆందోళన