ఉద్దానం కిడ్నీ సమస్యలపై సిపిఎం,సీపీఐ,జనసేన ఐక్యపోరు