ఉత్తరాంధ్ర సత్వర సమగ్రాభివృద్ధి సదస్సులో మాట్లాడుతున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి మదు